Mgr. ŠÁRKA SOHROVÁ

speciální pedagožka, lektorka kurzů pro učitele

Životopis

Vystudovala jsem speciální pedagogiku a matematiku na PdF UP v Olomouci. Ještě jako studentka jsem se vydala do Anglie a naučila se trochu jinému způsobu práce, než jaký byl
u nás v té době zvykem. V praxi jsem viděla, jak vypadá respekt k lidem s postižením a k jeho rodině – ať už jako Au-pair v rodině s dítětem s dg. DMO, ve speciální škole 
OAKLEIGH SCHOOL v Londýně, kam jsem s ním docházela jako asistentka, či v Camphill Community v Thornbury, kde jsem pracovala s dospělými lidmi s mentálním a kombinovaným postižením v chráněných dílnách.

Po absolvování VŠ jsem učila na základní škole a pak 8 let pracovala jako se speciální pedagožka v Pedagogicko-psychologické poradně, Karviná (pracoviště v Bohumíně, Karviné a v Havířově). Náplní mé práce bylo diagnostikovat příčiny školních potíží žáků ZŠ a SŠ, prevence potíží
u předškoláků, spolupráce se školami, metodické vedení učitelů.

V současné době své znalosti a dovednosti využívám pro výuku učitelů mateřských a základních škol v kurzech akreditovaných MŠMT a ve své soukromé praxi ve Frýdku – Místku.

Vzdělávání

2003

Kurz pro začínající speciální pedagogy PPP (IPPP-40h)

Grafomotorická rehabilitace (8h)

2004

Jak učit žáky číst s porozuměním, pracovat s textem, informacemi (8h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)

2005

KUPOZ (8h) – program pro děti s ADHD
Úprava učiva pro nadané v kontextu zaváděných RVP (6h)
Dyskalkulie – reedukace a diagnostika (20h)
Respektovat a být respektován (49 h)
Podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí (28h)